Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

Μόνο ξένοι.

Γεμάτη ξένους η ύπαρξη.
Ξένους γνωστούς,
Γνώριμους,
Οικείους.

Ανακλάσεις της πρόσφατης ηλικίας.
Της πιο πρόσφατης,
Της παιδικής,
Της αμνημόνευτης.

Όχι γιατί τάχα ήταν καλή.
Όχι δα.

Είναι απλά που αγκυλώνεται ο νους στα πρώτα.
Στα πρώτα και στα τελευταία.
Σαν να μην υπάρχουν διαζώματα
Στην λεωφόρο της ζωής.
Μόνο ξένοι.

Λήδα Καφετζή
Απρίλης 2011